תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר 2017 חלק 6

April 29, Saturday, Tel Aviv Museum Of Art

Session 6 
Yun Wei
Yevgeny Yontov
Rafael Skorka
Dens Zhdanov

כל הזכויות שמורות למארגני התחרות ויו טיוב 

The Arthur Rubinstein International Piano Master Competition is an international piano competition specializing in the classical music championed by Arthur Rubinstein. The competition has being held every three years in Tel Aviv, Israel since 1974. Subscribe for more classical piano music videos:

תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר 2017 חלק 5

Arthur Rubinstein Piano Masters Competition: Stage I, Session 5
Irma Gigani
Qi Kong
Tomer Gewitzman
Xiaohui Yang
The Arthur Rubinstein International Piano Master Competition is an international piano competition specializing in the classical music championed by Arthur Rubinstein.
The competition has being held every three years in Tel Aviv, Israel since 1974.

April 29, Saturday, Tel Aviv Museum Of Art

כל הזכויות שמורות למארגני התחרות ויו טיוב 

Arthur Rubinstein Piano Masters Competition: Stage I, Session 4


להמשיך לקרוא

Arthur Rubinstein Piano Masters Competition: Stage I, Session 3

April 29, Saturday, Tel Aviv Museum Of Art

כל הזכויות שמורות למארגני התחרות ויו טיוב 

Arthur Rubinstein Piano Masters Competition: Stage I, Session 2

כל הזכויות שמורות למארגני התחרות ויו טיוב 

Arthur Rubinstein Piano Masters Competition: Stage I, Session 1

כל הזכויות שמורות למארגני התחרות ויו טיוב 

Bach concerto for 2 violins BWV 1043 (on Intermezzo with Arik

Alma Deutscher, violin, Tanja Zhou, violin, Jerusalem Symphony Orchestra, Arie Vardi, conductor.
Concert recorded on 23.11.2015, and broadcast on
Intermezzo with Arik, a program of Israel Educational Television.
Director: Mustafa abu-Ras