Lang Lang Beethoven Concerto No.5

שתהיה לכם שנה אזרחית נהדרת.

Lang Lang Beethoven Concerto No.5

Ensemble Beryozka dance "the Chain" and "the Birch Tree"

Ensemble Beryozka dance "the Chain" and "the Birch Tree"

wo dances from the magnificent "Beryozka" troupe.
Ансамбль "Берёзка". Хоровод "Цепочка," "Берёзка."

Chopin Etudes Op. 25

Chopin Etudes Op. 25
Lang Lang , Prague 2012