גריג Haochen Zhang בן 12 מנגן Haochen Zhang -Grieg Piano Concert in a minor OP16 1st mov part1(1/4)

He was only 12 years old !
He performed with Xiamen Phiharmonic in The Fourth International Tchaikovsky Competition for Young Musicians in Oct.,2002 and got FIRST PRIZE. The conductor is Xiaoyin Zheng

קונצרט לפסנתר Haochen ג'אנג-גריג חלק  4/ 1

קונצרט לפסנתר Haochen ג'אנג-גריג  חלק 2/4

https://www.youtube.com/watch?v=edzVr-UcM2s

Haochen ג'אנג-גריג קונצ'רטו לפסנתר חלק 3/4 

https://www.youtube.com/watch?v=6T19dFnn_sQ

קונצרט לפסנתר Haochen ג'אנג-גריג  חלק  4/4

https://www.youtube.com/watch?v=GwUhnQXFOtc

תהנו

אם אהבתם לחצו על אהבתיתודה