עלמה דויטשר Alma Deutscher הצעירה עם הפלהרמונית הישראלית =מוצרט קטנה

(This is a shortened version of the 3rd movement of Alma's concerto). Israel Philharmonic Orchestra, Roni Porat, conductor
Alma Deutscher, violin.
1.6.2015
לחצו על הקישור כאן