בטהובן קונצרטו לכינור Kyung Wha Chung plays Beethoven violin concerto 1989

Kyung Wha Chung plays Beethoven violin concerto (1989

קונצרטו לכינור מאת לודוויג ואן בטהובן.

מנגנת יונג וא  צונג