בן חמש מנגן – כל מילה נוספת מיותרת

Chopin's Fantasie Impromptu performed by 5 y.o
pianist Jonah Ho, enjoy!…
כאן
https://www.youtube.com/watch?v=DQeC5i9c09M