סווטיסלב ריכטר מנגן בך קונצרטו איטלקי ועוד

Sviatoslav Richter Bach Italian Concerto & much more.wmv

Italian Concerto
French Overture
English Suites 3, 4 & 6
French Suites 2, 4 & 6

אם אהבתם לחצו על דרגו אותיתודה

 תהנו