קונצרטו לפסנתר מאת גריג-Grieg Piano Concert in a minor OP16 1st mov part

Emil Gilels
Grieg Piano Concerto in A minor

(1/4)


חלק 2

3

חלק 4

תהנו מכל רגע

אם אהבתם לחצו על אהבתיתודה

Schumann Piano Concerto – Gilels שומן קונצרטו לפסנתר מנגן אמיל גילס

שומן קוצרטו לפסנתר מנגן אמיל גילס עם תזמורת מוסקבה

Schumann Piano Concerto – Emil Gilels

Moscow Conservatoire Great Hall
Robert Schumann Piano Concerto in A Minor