אסתרית בלצן – Israeli concert pianist Astrith Baltsan

http://www.youtube.com/watch?v=nVw3Br…

שיחה שנערכה עם הפסנתרנית ד"ר אסתרית בלצן בשנת 2012
אורח: פרופ' משה זורמן
Israeli concert pianist Astrith Baltsan