יום הולדת שמח למלחין איגור סטרווינסקי!

Vaslav Nijinsky's The Rite of Spring & Michel Fokine's The Firebird, music by Stravinsky Alexandra Iosifidi, Ekaterina Kondaurova… – Corps de Ballet of the Mariinsky Theater ENJOY