רימסקי קורסקוב שחרזדה Rimsky-Korsakov: Scheherazade / Gergiev · Vienna Philharmonic · Salzburg Festival 2005

רימסקי קורסקוב שחרזדה Rimsky-Korsakov: Scheherazade / Gergiev
· Vienna Philharmonic · Salzburg Festival 2005

תהנו