Sugar Plum Fairy Dance מתוך מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי

חוויות מעולמו של דיסני

היפהפיה הנרדמת


תהנו

חג שמח עם חוויות מעולמו של דיסני,פנטזיה,אליס בארץ הפלאות ועוד

פנטזיה של דיסני

אליס בארץ הפלאות  1951