Bach – Organ Works – DVD2.avi

בך  – אורגן

Segunda parte de Grandes Obras para órgano de Johann Sebastian Bach . Interpretación a cargo de Hans-André Stamm

תהנו