בך Bach – Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582 E. Power Biggs, pedal harpsichord

Bach – Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582 (E. Power Biggs, pedal harpsichord)

בך פסקואלי פוגה נגינה בהארפסיקורד

קולומביה רקורדס, 1966 מנגן האב ביגס תקליט ויניל

תהנו